Każdego roku, począwszy od 2018 r., zakonnicy z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach realizują program charytatywny wspierający najuboższych.

W poprzednich latach współbracia nieśli pomoc poprzez dystrybucję dóbr i skromnych darowizn. W dniach 26-28 grudnia 2023 r. pięciu braci zakonnych pokonało 707 kilometrów (18-godzinna podróż), aby dostarczyć dary do pięciu społeczności plemienia Agta. Każda społeczność liczy nieco mniej niż 200 osób. O tej porze roku żyją w trybie przetrwania, ponieważ morze i lasy nie wystarczają na zaspokojenie ich codziennych potrzeb. Niestety, jest to spowodowane wyzyskiem ekologicznym i politycznym, który ma miejsce wokół nich. Ich doświadczenie świadczy o tym, że krzyk ziemi jest również krzykiem ubogich (por. Laudato si’, 49).
Program prowadzony przez braci był realizowany we współpracy z siostrami franciszkankami (Franciscan Apostolic Sisters). Siostry oferują integralną odpowiedź na ludzkie i duchowe potrzeby tych rdzennych społeczności, zapewniając formalną i nieformalną edukację oraz pomagając osiągnąć minimum podstawowej samowystarczalności. Na koniec organizatorzy chcieliby podziękować świeckim współpracownikom, którzy umożliwili realizację tego programu pomocy.

Fr. Emmanuel GIVA
Fot. fr. Basil MATIAS, fr. Miguel SUMAGAYSAY