W dniach 24-28 maja 2024 r. w domu rekolekcyjnym „Manressa” w Quezon City w Manili na Filipinach odbył się kurs formacyjny dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i asystentów duchowych na temat Mądrość miłości.

Kurs rozpoczął się w piątek 24 maja o godz. 16 powitaniem uczestników przez organizatorów, po czym została odprawiona Msza św. O godz. 18 Augustine YOON, były członek rady międzynarodowej FZŚ, omówił temat: Aktualne informacje o wspólnotach narodowych w Azji i Oceanii.
Program każdego dnia, z wyjątkiem ostatniego, rozpoczynał się Mszą św. o godz. 6 i prezentacją tematów o godz. 8.
W sobotę rano dwa wykłady zatytułowane Mądrość miłości wygłosił fr. Ștefan ACATRINEI OFMConv, asystent generalny FZŚ. Od godz. 11 do 12 uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania i podzielenia się swoimi przemyśleniami o tym, co zostało poruszone w pracy grupowej. Obrady wznowiono o godz. 14 odczytaniem sprawozdań z poszczególnych krajów na temat doświadczeń formacyjnych FZŚ w Azji i Oceanii. Później wykład pt. Przewodnik tematyczny dla formacji wygłosił Augustine YOON. Dzień zakończył się podsumowaniem pracy w grupach i rekreacją koncentrującą się wokół „franciszkańskiej radości”.
W niedzielę 26 maja zostały przedstawione następujące zagadnienia: Jubileusze franciszkańskie i Posługa przełożonych w pismach św. Franciszka i św. Klary – fr. Ștefan ACATRINEI; Animacja braterska: wyzwanie i zobowiązanie – Grace José GARLENE i Lucy ALMIRAÑEZ; Komunikaty rady międzynarodowej FZŚ: Statuty międzynarodowe – Francis PARK, członek rady międzynarodowej FZŚ. Wieczór był poświęcony na spektakl.
W poniedziałek odbyła się pielgrzymka do sanktuarium św. Pedro Bautista i wizyta w Tagaytay. We wtorek zaprezentowano i zatwierdzono dokument końcowy, odzwierciedlający syntezę pracy tych dni, a potem miał miejsce braterski dialog między uczestnikami a członkami rady międzynarodowej FZŚ: Francisem PARK i fr. Ștefanem ACATRINEI. Kurs zakończył się Mszą św. o godz. 11.
Kurs, oprócz zaprezentowanych tematów, dał uczestnikom (38 franciszkanów świeckich, 1 przedstawiciel Młodzieży Franciszkańskiej i 12 asystentów duchowych) z 12 krajów możliwość wzajemnego poznania się, podzielenia się wyzwaniami swoich wspólnot narodowych, wymiany myśli i materiałów formacyjnych, a także wniósł radość z bycia razem jako bracia i siostry wielkiej rodziny franciszkańskiej.

Fr. Ștefan ACATRINEI, asystent generalny FZŚ