W dniu 1 września 2020 r. została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji nawiązania bratnich związków duchowych (gemellaggio) między bazyliką papieską św. Antoniego w Padwie a narodowym sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Pila (Laguna) na Filipinach.

Nasi współbracia z Padwy, dzięki zaangażowaniu fr. Oliviero SVANERA z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), zaaprobowali ten bratni związek duchowy w dniu 6 sierpnia 2020 r. Jego celem jest promowanie kultu św. Antoniego.
Dzisiejsze sanktuarium narodowe na Filipinach było pierwszym kościołem antoniańskim w Azji. Świątynia została założona 13 czerwca 1581 r. w Pila jako kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego. W dniu 9 lipca 2002 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją sanktuarium diecezjalnym. W 2016 r., w ramach pielgrzymki zorganizowanej przez franciszkanów z Padwy i z Filipin, umieszczono tu relikwie św. Antoniego. W dniu 23 kwietnia 2019 r. konferencja episkopatu Filipin ogłosiła kościół sanktuarium narodowym.
O. Emil URRIQUIA, rektor i proboszcz sanktuarium, zaprosił do udziału w uroczystościach dziękczynnych fr. Francisa Victora MATEO, kustosza kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach, oraz jego współbraci.
Mszy św. przewodniczył bp Buenaventura Malayo FAMADICO, ordynariusz diecezji San Pablo. Na początku liturgii fr. Francis Victor odczytał uroczystą deklarację o gemellaggio i zaprezentował oprawiony egzemplarz biskupowi, który z kolei przekazał go rektorowi sanktuarium.
W swoim przemówieniu rektor podkreślił głęboką wymowę bratnich związków duchowych dla wszystkich czcicieli św. Antoniego. Wyraził także wdzięczność współbraciom z bazyliki św. Antoniego w Padwie i z prowincji padewskiej, zakonnikom z filipińskiego sanktuarium narodowego oraz wszystkim uczestnikom uroczystości.
Po Mszy św. biskup pobłogosławił kilka pamiątkowych przedmiotów: tablicę odsłoniętą przez zakonników oraz dar kustodii filipińskiej dla sanktuarium, czyli popiersie św. Antoniego (jest to replika relikwiarza, który nawiedził sanktuarium w 2016 r.).
Uroczystość zakończyła się skromnym posiłkiem dla biskupa, gości, dobroczyńców, organizatorów i czcicieli św. Antoniego.

Kustodialne biuro ds. komunikacji