W dniach 14-18 czerwca 2021 r., w ośrodku rekolekcyjnym św. Franciszka w Foligno, odbyła się pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy środkowe).

Po Mszy św. koncelebrowanej, rozpoczynającej kapitułę prowincjalną w poniedziałek 14 czerwca o godz. 16, miała miejsce pierwsza sesja, której przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Był również obecny asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. Na pierwszej sesji zgromadzenie kapitulne, po zatwierdzeniu obowiązków przewidzianych przez prawo, przystąpiło do wysłuchania sprawozdania asystenta FIMP, który przeprowadzał wizytację generalną.
W drugim dniu, gdy asystent dokończył odczytywanie sprawozdania, wysłuchano w całości sprawozdania ustępującego ministra prowincjalnego fr. Franco BONAMANO oraz sprawozdań z misji prowincjalnych: delegatury prowincjalnej na Kubie i kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii. Po południu sprawozdanie ekonomiczne przedstawił ekonom prowincji fr. Sergio COGNIGNI, a następnie głos zabrał prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO.
W środę 16 czerwca zaprezentowano – w formie skróconej – sprawozdania z działalności różnych komisji prowincjalnych, asystentów FZŚ, MI i sióstr klarysek, delegata prowincjalnego ds. formacji początkowej. Zapoznano się także z treścią listu nadesłanego przez Franciszkańskie Centrum Młodzieży w Asyżu na temat duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego.
Popołudnie i czwartek rano były w całości poświęcone na pracę w grupach, które na koniec przedstawiły swoje wnioski. Z kolei po południu odbyła się trzecia sesja, podczas której miało miejsce zatwierdzenie i ogłoszenie fr. Francesco LENTI nowym ministrem prowincjalnym. Nowy minister złożył wyznanie wiary i przysięgę na ręce ministra generalnego, który na zakończenie skierował kilka słów zachęty na temat dobrego zarządzania prowincją.
W piątek o godz. 10 rozpoczęła się czwarta sesja, na której dokonano wyboru definitorium prowincjalnego w następującym składzie: fr. Marco BELLACHIOMA, fr. Massimo MASSIMI, fr. Salvatore SANNA, fr. Daniele GIOMBINI, fr. Albino TANUCCI, wikariusz prowincji, fr. Daniele SCIACCA, sekretarz prowincji. Zarówno minister, jak i definitorzy pełnią swoje funkcje po raz pierwszy.
Kapituła wybrała również delegata na kapitułę generalną, którym został fr. Roberto TAMANTI.
Około godz. 13, po złożeniu wyznania wiary i przysięgi przez wikariusza prowincji i definitorów, zakończyła się pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej. Druga część rozpocznie się 19 lipca 2021 r. w Seraphicum w Rzymie.

Fr. Daniele SCIACCA, sekretarz kapituły