Od 12 do 16 marca 2018 r. grupa zakonników z włoskiej prowincji św. Franciszka wzięła udział w rekolekcjach, które przeprowadził fr. Jude WINKLER na temat nawrócenia.

Tekst biblijny wybrany do rozważań został zaczerpnięty z Ewangelii św. Marka: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Fr. Jude posłużył się tekstem ewangelicznym jako przykładem do nawrócenia, zwłaszcza poczynając od prostoty i pokory Jezusa jako wzoru dla życia franciszkańskiego.
Dni skupienia odbyły się w domu rekolekcyjnym sióstr kapucynek w Foligno.
Spotkanie było inicjatywą podjętą przez prowincjalną komisję ds. formacji w pierwszym roku jej istnienia. Czteroletni plan prowincji mówi bowiem o wielkim znaczeniu relacji zakonników z Bogiem jako priorytecie w obecnym roku. Z kolei w czerwcu br. odbędzie się również kapituła nadzwyczajna i zgromadzenie prowincji.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF

Fot. Zakonnicy uczestniczący w rekolekcjach