Jezus często mówi o potrzebie i przynagleniu, aby iść i głosić Ewangelię na całym świecie (por. Mk 16, 15). W historii Kościoła było wielu misjonarzy, którzy poważnie potraktowali te słowa i zostawili wszystko, aby iść, głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo radości Ewangelii we wszystkich zakątkach ziemi.

Po tej linii poszedł również fr. Marius-Petru BÎLHA z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, która od dłuższego czasu, jak fermentujący zaczyn w cieście, wyraża chęć „wyruszenia w drogę” i pójść – a raczej powrócić – na tereny misyjne.
Skoro wielkim dziełom towarzyszy Duch Pański i wielcy ludzie, to także dla fr. Marius-Petru BÎLHA nie mogło zabraknąć zachęty, wsparcia i modlitwy ze strony papieża Franciszka, z którym spotkał się 9 stycznia 2021 r. podczas prywatnej audiencji w domu św. Marty w Watykanie, gdzie osobiście otrzymał od Ojca Świętego błogosławieństwo i krzyż misyjny. Dwa kluczowe słowa przekazał papież, aby dobrze przeżywać posługę misyjną: być blisko ludzi i być zawsze miłosiernym.
W najbliższym czasie fr. Marius-Petru BÎLHA uda się na misję do Hondurasu, aby podjąć współpracę ze współbraćmi z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej.
„W Hondurasie będzie dobrze, będę się za ciebie modlił” – były to papieskie słowa zachęty, które fr. Marius będzie zawsze nosił w swoim sercu jako pobudzającą motywację i nieustanny bodziec do bezgranicznego dawania siebie.
Również my chcemy wesprzeć fr. Marius-Petru BÎLHA naszą modlitwą i braterską miłością w tej nowej misji, którą powierza mu Pan Bóg.

Fr. Teofil PETRIȘOR