Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 25 października 2020 r. papież Franciszek zapowiedział, że 28 listopada odbędzie się konsystorz, na którym powoła 13 nowych kardynałów, a wśród nich naszego współbrata fr. Mauro M. GAMBETTI, dotychczasowego kustosza Świętego Konwentu w Asyżu.

Nowo mianowany kardynał urodził się 27 października 1965 r. w Castel San Pietro Terme, w prowincji Bolonia (Włochy). Po ukończeniu szkoły średniej studiował inżynierię mechaniczną na politechnice w Bolonii. We wrześniu 1992 r. rozpoczął formację w naszym Zakonie. Śluby czasowe złożył 29 sierpnia 1995 r., a śluby wieczyste 20 września 1998 r. Kontynuował studia w Instytucie Teologicznym w Asyżu, a następnie uzyskał licencjat w zakresie antropologii teologicznej na Wydziale Teologicznym Środkowych Włoch we Florencji. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 stycznia 2000 r. w kościele Najświętszego Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa w Longiano (prowincja Forlì-Cesena). W tamtejszej wspólnocie pełnił funkcję gwardiana klasztoru i animatora duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego.
W 2009 r. współbracia z ówczesnej prowincji bolońskiej wybrali go ministrem prowincjalnym. Urząd ten sprawował do 22 lutego 2013 r., kiedy to został mianowany kustoszem kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka w Asyżu we Włoszech (2013-2017). W tym czasie ordynariusz diecezji mianował go wikariuszem biskupim do spraw duszpasterstwa w bazylice papieskiej św. Franciszka i w innych miejscach kultu obsługiwanych przez naszych braci. Został potwierdzony jako kustosz generalny na kolejną czteroletnią kadencję (2017-2021), a ponadto wybrany przewodniczącym federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).
Wyrażamy wdzięczność Bogu za nowy dar dla rodziny franciszkańskiej, a naszego współbrata zapewniamy o wytrwałej modlitwie w jego służbie Kościołowi powszechnemu.

Biuro ds. komunikacji