Od 19 do 22 lutego 2018 r. w Lourdes we Francji odbyła się kapituła zwyczajna kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii, należącej do włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy.

Byli obecni wszyscy zakonnicy z kustodii, a ponadto w pracach kapitulnych uczestniczył asystent generalny FIMP fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS i minister prowincjalny z Padwy fr. Giovanni VOLTAN.
Nowym ministrem kustodialnym został wybrany fr. Jean-François Marie AUCLAIR, dotychczasowy sekretarz i gwardian w Cholet.
Fr. Jean-François urodził się 2 grudnia 1980 r. w Orleanie (Francja). Śluby czasowe złożył 28 sierpnia 2006 r. w Padwie, a śluby wieczyste – 21 listopada 2009 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 września 2011 r.
W skład nowego definitorium kustodialnego wchodzą: wikariusz – fr. Bernard Marie CERLES, sekretarz – fr. Adrian BACIU, definitor – fr. Jack MARDESIC.
Łączymy się z naszymi współbraćmi z kustodii i zapewniamy o naszej modlitwie za nowego przełożonego i jego współpracowników, aby ich posługa była owocna w planach Bożych.