Przedsięwzięcie „Sternsinger” (kolędnicy misyjni) po raz pierwszy odbyło się w Niemczech w 1959 r. W międzyczasie inicjatywa ta stała się częścią „niematerialnego dziedzictwa kulturowego” Niemiec.

Na początku roku setki tysięcy dzieci przebiera się za Trzech Króli, chodzi od domu do domu z kadzidłem i wodą święconą, przywołuje błogosławieństwa Bożego, a na koniec prosi o ofiarę dla potrzebujących dzieci.
Środki zgromadzone w ramach tej inicjatywy są wykorzystywane do wspierania projektów na całym świecie, mających na celu poprawę życia ubogich dzieci. W ostatnich latach zebrano od 40 do 50 mln euro.
Pandemia postawiła w sytuacji kryzysowej również to wydarzenie. W niemal wszystkich parafiach drastycznie spadła liczba dzieci i młodzieży chętnych poświęcić dzień wolnego czasu na tę działalność.
Współbracia z klasztoru w Schwarzenbergu rozwiązali ten problem, decydując się na samodzielne chodzenie od domu do domu. W piątek 6 stycznia 2023 r., w dniu świątecznym w Bawarii, w dwóch miejscowościach, Klosterdorf i Thierberg, zebrali pokaźną sumę 1511,42 euro, a więc około 200 euro więcej niż w 2020 r., przed przymusową przerwą wywołaną pandemią.

Fr. Mateusz KOTYŁO, gwardian klasztoru w Schwarzenbergu