Od kilku lat franciszkanie z pierwszego Zakonu we Francji i Belgii mają w zwyczaju spotykać się wspólnie i spędzać razem trochę czasu, czy to na misjach, jak w 2017 r. w Lyonie, czy też na formacji dla gwardianów w zakresie korzystania z technologii cyfrowej lub na rekolekcjach.

W 2021 r. ministrowie prowincjalni i kustosz poprosili fr. Mauro JÖHRI, byłego ministra generalnego kapucynów, o wygłoszenie rekolekcji na temat Reguły. W tym roku rekolekcje jeszcze raz miały miejsce w Paray-le-Monial (miejsce, w którym Jezus ukazał się św. Małgorzacie Marii Alacoque) i odbyły się pod kierunkiem byłego ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych fr. Michael PERRY. Przez pięć dni, od 3 do 8 grudnia 2023 r., 33 współbraci oddało się słuchaniu konferencji i modliło się razem. Głównym przesłaniem rekolekcjonisty było zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób wydarzenia, spotkania i wybory ukształtowały życie św. Franciszka i życie nasze. Kiedy to dobrze zrozumiemy, możemy odczytać Regułę z większą ludzką głębią. Wszyscy bracia byli entuzjastycznie nastawieni do głębi rozważań i dzielonych doświadczeń życiowych. Wrażeniem, jakim podzielili się na koniec rekolekcji, była radość z tego, że doświadczyli tego wszystkiego razem jako bracia z pierwszego Zakonu. Jak pięknie było dać się pociągnąć słowom kaznodziei, byłego ministra generalnego, aby lepiej się poznać i pozostać pełnym marzeń, takich jak to, że Zakon franciszkański na nowo odkrywa swoją jedność! W międzyczasie kontynuujmy nasze wspólne projekty na poziomie lokalnym i krajowym.

Fr. Jean-François Marie AUCLAIR