Od strony duchowej były to bardzo intensywne dni przygotowań do uroczystości św. Józefa z Kupertynu w Osimo: począwszy od wieczornej Mszy św. w dniu 8 września 2023 r. wierni mieli okazję słuchać kazań nowennowych głoszonych przez fr. Maurizio DI PAOLO, prokuratora generalnego.

Kaznodzieja ukazał życie patrona studentów jako wzór powołania do świętości, jako wezwanie do wiary w Boga nawet w sytuacjach, gdy nie jest się w stanie zrozumieć sensu egzystencji, jako doświadczenie starszego brata, do którego można zwrócić się w modlitwie, aby rozpoznać ewangeliczny wybór, do jakiego Bóg wzywa nas w codziennym życiu.
Nowenna została ubogacona wydarzeniami zorganizowanymi z okazji dwóch ważnych rocznic:
– 800-lecia Reguły zatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu (10 września prelekcję na ten temat wygłosił fr. Giancarlo CORSINI, rektor bazyliki Świętego Krzyża we Florencji, odtwarzając historyczne etapy, które doprowadziły do opracowania i zatwierdzenia Reguły);
– 800-lecia urządzenia żłóbka w Greccio (14 września mówiła o tym Dominique GUILLERMANT z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich).
Do tych znaczących wydarzeń doszły kolejne motywy do świętowania. Podczas wieczornej Mszy św. w piątek 15 września, której przewodniczył fr. Francesco LENTI, minister prowincjalny prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe), czterech współbraci: fr. Anselmo BONFIGLI, fr. Quarto PALADINI, fr. Nazzareno RAPETTA i fr. Enrico BONFIGLI, dziękowało Panu Bogu za pięćdziesiąt lat posługi kapłańskiej.
Następnego dnia fr. Ettore FILIPPUCCI otrzymał święcenia diakonatu przez nałożenie rąk abp. Riccardo FONTANA, emerytowanego biskupa diecezji Arezzo-Cortona-Sansepolcro.
17 września abp FONTANA przewodniczył niedzielnej Mszy św. o godz. 11.30. Po wieczornej liturgii eucharystycznej wyruszyła tradycyjna procesja z udziałem orkiestry miejskiej, konfraterni, władz cywilnych i wojskowych, a na jej zakończenie błogosławieństwa udzielił fr. Maurizio DI PAOLO.
W uroczystość św. Józefa z Kupertynu, 18 września, wierni licznie przybyli na osiem Mszy św. zaplanowanych w bazylice. Głównej celebracji odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył abp Angelo SPINA, metropolita Ankony-Osimo, w koncelebrze z proboszczami parafii miejskich i przy muzycznej oprawie chóru o. Alessandro BORRONI.
Pielgrzymi tłumnie nawiedzali sanktuarium, aby oddać cześć „świętemu lotów”, i to do tego stopnia, że w dniach poprzedzających święto patronalne konieczne było wydłużenie godzin otwarcia bazyliki, a 18 września zamknięto ją dopiero o północy.

Fr. Ettore FILIPPUCCI