W dniach 11-12 listopada 2023 r. za pośrednictwem fundacji humanitarnej „Pacea” z Roman czterech braci z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii podjęło nową misję humanitarną w mieście Boryspol, niedaleko stolicy Kijowa, gdzie zostali przyjęci przez współbraci franciszkanów i siostry misjonarki od Ducha Świętego.

Zarówno bracia franciszkanie, jak i siostry misjonarki są aktywnie zaangażowani w pomoc ludności na wschodzie Ukrainy. Jedna siostra dobrowolnie zgłosiła się na front jako pielęgniarka, jeden zakonnik jest kapelanem wojskowym, a pozostali bracia udzielają się w pracy humanitarnej.
Tym razem ekspedycja humanitarna polegała na zawiezieniu dużej ilości żywności, automatycznych systemów grzewczych, chusteczek nawilżanych, ubrań, odzieży medycznej, a także leków i innych rzeczy potrzebnych zarówno tym, którzy znajdują się na wschodniej linii frontu, jak i tym, którzy pozostają w „szarej” strefie w pobliżu linii frontu.
Pierwszego dnia pobytu delegacja humanitarna przeżyła pewien „dreszczyk emocji”: dwie rakiety balistyczne doleciały do Boryspola, gdzie zatrzymali się współbracia, ale dzięki Bogu zostały pomyślnie przechwycone przed dotarciem do celu, zaś braciom nie pozostało nic innego, jak tylko strach przed pobliską eksplozją.
Odwaga i hojność nie byłyby możliwe bez zachęty i pomocy ludzi dobrej woli, organizacji i firm, wśród których należy wymienić: fundację „Aiutiamoli a Vivere”, która przekazała dużą część przewożonych produktów; firmę z Roman, która podarowała odzież medyczną; franciszkańskie stowarzyszenie „Caritas Antoniana” z Padwy, które wniosło wkład w pokrycie kosztów zakupu towarów i transportu.
Im i innym darczyńcom podziękowanie składa fundacja humanitarna „Pacea”, a także współbracia i siostry misjonarki z Ukrainy, oraz oczywiście ci, do których wysłane towary już dotarły.
Pokój i dobro!

Fr. Lucian-Mihai BOBÂRNAC