Latem 2019 r. mogliśmy przyjąć w naszym klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbego w Lourdes 17 młodych braci odbywających formację początkową bądź ustawiczną na doświadczenie życia braterskiego i pełnienie posługi w mieście maryjnym.

Zakonnicy przybyli z Włoch, Rumunii, Chorwacji, Brazylii, Zambii, Peru i Hiszpanii. Nasza wspólnota z radością przyjęła różnorodność kulturową i jednolitość charyzmatyczną grupy.
Oprócz zwykłego rytmu życia braterskiego, cechowanego modlitwą i posiłkami, bracia pomagali w sanktuarium: w grocie, przy basenach, na szlaku śladami św. Bernadety, animując drogę krzyżową, przyjmując penitentów w kaplicy spowiedzi, niosąc relikwie św. Bernadety w procesji aux flambeaux. Obok tych działań młodzi bracia podejmowali pielgrzymów w naszym centrum misyjnym Mission de l’Immaculée, oddając się misji słuchania i katechezy. W tych letnich miesiącach centrum przyjęło ponad 6000 osób.
Służba świadczona w sanktuarium pozwoliła naszym młodym braciom spotkać się i współpracować z innymi młodymi seminarzystami i wolontariuszami, nawiązując w ten sposób piękne więzy przyjaźni.
Wspólnota zaproponowała także spotkania formacyjne, aby lepiej poznać francuski kontekst społeczny i kościelny. W tym celu zostali zaproszeni: bp Nicolas Jean René BROUWET, ordynariusz Tarbes-Lourdes, rektor sanktuarium, różne rodziny i ludzie żyjący charyzmatem otwarcia na innych, wspólnota Wieczernik itp.
Lourdes, ze względu na swoje duchowe bogactwo, pozwala wzrastać w wymiarze ludzkim, duchowym i franciszkańskim. To wszystko niewątpliwie przyczynia się do lepszego zakorzenienia duchowości maryjnej i kolbiańskiej w formacji.
Wspólnota z Lourdes i kustodia prowincjalna św. Bonawentury we Francji i Belgii dziękują wychowawcom i ministrom prowincjalnym za to, że pozwolili naszym młodym współbraciom podjąć to doświadczenie służby i misji. Było ono ubogacające nie tylko dla nich, ale również dla klasztoru w Lourdes i dla naszej kustodii.

Bracia z klasztoru w Lourdes