W dniach 8-10 listopada 2021 r. bracia z Prowincji Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w USA [OLC] odbyli spotkanie przedkapitulne w klasztorze Mount Saint Francis w Indianie.

Dyskusja bazowała na sprawozdaniach różnych prowincjalnych komisji. Bracia zastanawiali się nad wagą przyjęcia właściwej postawy wobec świata, zgodnej z nauczaniem zawartym w encyklice papieża Franciszka Laudato Si’. W ostatnim dniu odbył się sondaż, przy pomocy którego bracia wskazali kandydatów na urząd ministra prowincjalnego i inne urzędy. Sześciu braci, którzy otrzymali najwięcej głosów, przedstawiło i przedyskutowało swoją wizję przyszłości prowincji. Rozmawiano także o ewentualnym zaangażowaniu Prowincji w restrukturyzację obecności braci w Stanach Zjednoczonych.

Fr. Jude WINKLER Asystent generalny