W dniach od 10 do 14 października 2022 r. bracia z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii spotkali się w ośrodku rekolekcyjnym Matki Bożej Fatimskiej w Llandudno w Walii na drugiej części kapituły zwyczajnej.

W porządku obrad znalazło się zatwierdzenie poprawionych Statutów kustodialnych, kilku wniosków dotyczących obecnych i przyszłych inicjatyw apostolskich kustodii, czteroletniego planu kustodii oraz wybór gwardianów i przewodniczących komisji. Czteroletni plan kustodii został sformułowany w oparciu o ideę ustanowienia niezbędnych procedur w kustodii i na poziomie lokalnym, aby pomóc jurysdykcji w rozwoju zmierzającym do przekształcenia jej w prowincję, zachowując wizję tego, czym mogłaby być w przyszłości i budując dzisiaj w kierunku tej przyszłości. Każdy z tych celów został podzielony na elementy organizacyjne, duchowe i braterskie.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny Conventual Franciscan Federation (CFF)