We wtorek 5 listopada 2019 r. nowo mianowany prowikariusz kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie i nowy definitor złożyli wyznanie wiary.

Zgodnie z zaleceniem definitorium kustodialnego i po konsultacji z byłym kustoszem, macierzysta prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) wybrała fr. Isaaca Yaw FRIMPONG prowikariuszem kustodii. Wybór nastąpił po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji sekretarza kustodialnego, by zgodnie z normami Konstytucji (art. 195, § 1) mógł objąć nowy urząd.
Nowym definitorem i sekretarzem kustodialnym, w miejsce fr. Isaaca, został mianowany i zatwierdzony przez macierzystą prowincję fr. Pius Kofi ASARE. Obydwaj nowo wybrani złożyli wyznanie wiary w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Saltpond, gdzie ma siedzibę nowicjat, i tym samym zaczęli pełnić swoje urzędy.

Fr. Pius Kofi ASARE
sekretarz kustodii