W dniach od 5 do 9 września 2022 r. kustodia prowincjalna św. Antoniego z Padwy w Ghanie przeżywała program formacji ciągłej dla braci kapłanów, wyświęconych pięć lub mniej lat temu.

Chociaż spotkanie było początkowo przeznaczone dla braci prezbiterów, wzięło w nim udział także pięciu braci diakonów: w sumie szesnastu uczestników. Wydarzenie miało miejsce we franciszkańskiej Dolinie Modlitwy i Ciszy, w ośrodku duchowości w Saltpond.
Fra Giles ZAKOWICZ poprowadził program i przedstawił braciom kilka spostrzeżeń opartych na jego doświadczeniu życia jako kapłan konwentualny. Przedstawił miedzy innymi takie tematy jak: „Zmiany w apostolstwie i wspólnotach”, „Sztuka głoszenia” oraz „Jak pozostać aktualnym w naszym współczesnym świecie jako młodzi kapłani”.
Ponieważ program został poprowadzony nie tylko w formie wykładu spotkał się dobrym przyjęciem. Animator zaprosił braci do podzielenia się własnymi doświadczeniami, zmaganiami i trudnościami. Ponadto, bracia wspólnie proponowali sugestie i rozwiązania niektórych z wyzwań.
Bracia byli szczęśliwi, że mogli ponownie spotkać Fra Gilesa i czerpać z jego bogatego źródła wiedzy i doświadczenia. Fra Giles z kolei chętnie wrócił do Kustodii, choćby na tę krótką chwilę, po to aby być pomocnym młodym braciom.

Ostatniego dnia spotkania, 9 września, kustosz Fra Vitus Edem Yao MENSAH spotkał się ze wszystkimi uczestnikami programu. Zaprosił ich, aby dali z siebie wszystko w Kustodii i nigdy nie tracili z oczu swojej podstawowej tożsamości, czyli bycia mniejszymi, pokornymi i sługami ubogich. Program zakończył się po południu, Mszą św. pod przewodnictwem kustosza. Po obiedzie bracia rozjechali się do swoich wspólnot.

Fra Francis Pascal AFFUM,
Sekretarz kustodii