Doroczne zebranie przełożonych wyższych federacji AFCOF odbyło się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. w Wagadugu w Burkina Faso.

Jak zwykle, spotkania te są organizowane w celu promowania lepszej współpracy między różnymi misjami istniejącymi w Afryce. Do federacji AFCOF (Federacja Franciszkanów Konwentualnych w Afryce) należą zakonnicy z 7 krajów: Zambii, Kenii, Tanzanii, Ghany, Burkina Faso, Malawi i Ugandy.
Przełożeni zgromadzeni w Burkina Faso skupili się szczególnie na kwestii współpracy na poziomie wspólnej formacji początkowej w federacji.
Obecnie wspólne domy formacyjne są następujące: postulat dla Afryki Wschodniej w Ruiri (Kenia) i Munyonyo (Uganda); nowicjaty w Itimpi (Zambia), w Saltpond (Ghana) i w Arusza (Tanzania); filozofia w Lusace (Zambia) i w Akrze (Ghana); teologia w Nairobi (Kenia).
Liczba powołań stale rośnie i stąd główną troską przełożonych jest znalezienie właściwych rozwiązań w celu zapewnienia naszej młodzieży odpowiedniej i integralnej formacji w kontekście afrykańskim, ale bez zaniedbywania treści franciszkańskich. Są dwie podstawowe trudności wspólne dla wszystkich: niewystarczająca liczba odpowiednio przygotowanych wychowawców oraz stosowanie programów formacyjnych (niezbędne jest ciągłe poszukiwanie zasobów finansowych, aby pokryć koszty studiów i codziennego utrzymania).
W spotkaniu wzięli udział: asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI; ministrowie prowincjalni – prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii fr. Richard CHIMFWEMBE, prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Wiesław PYZIO, prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB; kustosze prowincjalni – kustodii św. Antoniego z Padwy w Ghanie fr. Anthony BEZO, kustodii św. Franciszka z Asyżu w Kenii fr. Kazimierz SZULC, kustodii św. Maksymiliana Kolbego w Tanzanii fr. Dariusz SZYMBORSKI; delegaci prowincjalni – w Ugandzie fr. Wojciech ULMAN i w Burkina Faso fr. Marek HRYNIEWICKI.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF