W dniach 11-15 marca 2024 r. profesi wieczyści z kustodii św. Antoniego z Padwy w Ghanie zebrali się na dorocznych rekolekcjach. Obecni byli wszyscy współbracia z wyjątkiem kilku pracujących lub studiujących poza krajem oraz dwóch nie mogących uczestniczyć z powodów zdrowotnych.

Rekolekcje miały miejsce we „franciszkańskiej dolinie modlitwy i ciszy” w Saltpond w Ghanie. Bracia mieli okazję modlić się i zastanawiać nad swoim apostolatem przez pięć dni, począwszy od nieszporów w poniedziałek 11 marca. Animatorem był bp Joseph Francis Kweku ESSIEN, emerytowany biskup diecezji Wiawso w Ghanie. Temat rekolekcji brzmiał: Iść razem w modlitwie, braterstwie i misji.
Biskup rozważał niektóre istotne elementy takich zagadnień, jak tożsamość braci i misjonarzy chrześcijańskich, rozumienie misji, centralny aspekt drogi życia zakonnego, niektóre przeszkody na drodze i elementy, które należy pielęgnować, aby naśladować Chrystusa w misji. W ostatnim dniu podczas porannej Mszy św. odbyło się poświęcenie i otwarcie nowo wyremontowanej kaplicy Miłosierdzia Bożego w „dolinie franciszkańskiej”.
W sumie w rekolekcjach wzięło udział około 26 profesów wieczystych. Wszyscy są wdzięczni Bogu za kolejną okazję oderwania się od swoich codziennych zajęć, znalezienia się u Jego stóp i zanoszenia modlitwy za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu, aby nadal czynić dobro i mieć pozytywny wpływ na obecne pokolenie, póki jest na to czas.

Fr. Francis Pascal AFFUM, sekretarz kustodii