W dniach 27 kwietnia – 2 maja 2020 r. odbyły się za pomocą połączenia internetowego z kurią generalną w Rzymie rekolekcje zakonne dla braci z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

W tym roku rekolekcje były zatem dość nietypowe. Sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK, korzystając z Internetu, głosił nauki z kurii generalnej, a tym samym ułatwił uczestnikom pogłębić temat ślubu ubóstwa.
Rozważania pomogły w zastanowieniu się nad swoim życiem zakonnym, zwłaszcza w kontekście ślubu ubóstwa, i przybliżyły przede wszystkim sposób, w jaki słowo Boże jest przyjmowane, a następnie przeżywane. Wszystko jest darem Boga i jeśli ten dar zostanie dobrze przyjęty, z zachowaniem równowagi i poczuciem odpowiedzialności, można zbudować autentyczną relację z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem.
Fr. Tomasz prowadził rekolekcje także w ubiegłym roku, odwiedzając braci w Libanie. W tym roku zabrakło takiego bezpośredniego spotkania, gdyż sytuacja zmusiła nas do pozostania w naszych czterech klasztorach kustodii. Dziękujemy Panu Bogu za przeżycia duchowe w tych dniach.

Fr. Lucian ABALINTOAIEI