„Tożsamość charyzmatyczna w świetle Konstytucji Zakonu” – to myśl przewodnia scalająca różnorodne elementy spotkania formacji ustawicznej zakonników z Kustodii prowincjalnej Świętych Daniela i Towarzyszy Męczenników we Włoszech (Kalabria). Spotkanie odbyło się w dniach 1 i 2 marca 2019 roku.

Uczestnicy spotkania gościli w centrum kongresowym „La Principessa” w Campora San Giovanni – Amantea, nowoczesnym ośrodku, w którym mieści się także uroczy kościółek.
Poprowadził je kustosz fr. Giorgio TASSONE, a uczestniczyło w nim szesnastu zakonników (całkowita liczba profesów wieczystych w kustodii to 18; dwaj przebywają obecnie w Rzymie – u Świętych Apostołów i w Seraphicum, a jeden w Asyżu na ostatnim roku teologii).
Spotkanie było wartościowe, pouczające i angażujące dzięki głównemu referentowi, którym był fr. Robert LEŻOHUPSKI; Fr. Robert mieszka obecnie w klasztorze Świętych Apostołów w Rzymie i jest m.in. sędzią Watykańskiego Trybunału kościelnego oraz wykładowcą w Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie.
W klarownych i zwięzłych wywodach, które stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i angażujące dzięki wykorzystaniu projektora wideo, zaprezentował on Konstytucje jako narzędzie do analizy i ponownego przemyślenia naszego Zakonu, nieustannie poszukującego własnej tożsamości charyzmatycznej. Wypunktowane zostały cztery istotne elementy franciszkańskiego charyzmatu: „braterstwo”, „mniejszość”, „konwentualność” i „maryjność”.
Poruszane tematy wywołały owocną debatę między mówcą a braćmi. Próbowaliśmy osadzić dyskusję w obszarze terytorialnym Kalabrii, która ma bogatą historię i teraźniejszość pełną problemów i nadziei.
Skupiając uwagę na wewnętrznym wymiarze osoby, fr. Robert w sposób mistrzowski zaoferował na nowo treść Konstytucji, ożywiając w uczestnikach umiejętność rozpoznania i proponowania z radością i pasją drogi silnej, odważnej i krystalicznej wiary.
Wszystko to zaowocowało u uczestników świadomością trudności, co z kolei przyczyniło się do sukcesu spotkania. Wszyscy czuli się usilnie zachęcani, prowokowani i wzywani do przemyślenia sposobu, w jaki patrzą na własną tożsamość franciszkańską, która nie może być statyczna i sztywna, lecz pozytywna, kreatywna, uważna na głos dzisiejszych ubogich, także w kontekście nowej rzeczywistości obecności OFMConv w południowych Włoszech.
Nie zabrakło chwil braterstwa i modlitwy, które przyczyniły się do duchowego wzrostu uczestników, by stawali się bardziej hojni i optymistyczni, ale także altruistyczni i otwarci na nadzieję.
Na zakończenie spotkania fr. Robert sprawił uczestnikom niespodziankę, ofiarując każdemu z nich najnowszą publikację (komentarz do nowych konstytucji), wydaną w 2019 roku przez Wydawnictwo Niepokalanów, zatytułowaną „Commentary of the new and revised Constitutions. Order of Friars Minor Conventual”. Jest jej współautorem wraz z fr. Timothy KULBICKI OFMConv.

Fr. Piotr ANZULEWICZ, sekretarz kustodialny