Trzy lata temu nasi współbracia z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA rozpoczęli posługę duszpasterską w parafii św. Anny w Columbus (Georgia, USA). Zastali tam aktywną wspólnotę, wyrażającą swoją wiarę poprzez opiekę nad ubogimi w okolicy. Ośrodek pomocy św. Anny, gdzie zaangażowanych jest 200 wolontariuszy, dostarcza paczki z żywnością i odzieżą dla potrzebujących (zwłaszcza teraz, w czasie pandemii), troszczy się o chorych, a także pomaga tym, którzy zalegają z opłatami za rachunki lub za czynsz. W tym roku jednym z dobroczyńców ośrodka było Stowarzyszenie Antoniańskie w USA.

Jedną z kreatywnych odpowiedzi na potrzeby społeczności jest zapewnienie odpowiednich ubrań dla tych, którzy właśnie znaleźli pracę, ponieważ do czasu otrzymania pierwszej wypłaty często nie mają oni możliwości zakupu dobrych ubrań. Niosąc pomoc lokatorom, podejmowane są negocjacje z właścicielami budynków, aby uzyskać lepsze umowy, a także wspiera się rodziny w zarządzaniu budżetem rodzinnym. Pomoc ta oznacza, że około 88% rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji po sześciu miesiącach nadal pozostaje w swoich domach.
Bracia z parafii św. Anny znajdują wielką radość we współpracy z Katie BYERS, dyrektorką dzieła, oraz z hojnymi parafianami i wiernymi, którzy odpowiadają na wezwanie Chrystusa do praktykowania dzieł miłosierdzia.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF