W dniach 18-21 lipca 2022 r. bracia z prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA przeprowadzili drugą część kapituły zwyczajnej w „Holy Cross Retreat House” w Mesilla Park (Nowy Meksyk). Z powodu pandemii i innych trudności niektórzy zakonnicy wzięli udział w obradach za pośrednictwem połączenia internetowego.

Jednym z głównych tematów kapituły był sposób przeżywania wskazań Laudato si’ w codziennym życiu braci. W pierwszy wieczór kapituły zagadnienie to naświetlił Henry ATKINS, ukazując sytuację ekologiczną świata i konieczność rozwijania świadomości ekologicznej.
Współbracia omówili znaczenie obiektów w Mount St. Francis w Indianie. Rozmawiali o tym, jak ulepszyć struktury i prowadzone tam apostolstwo. Zobowiązali się przeprowadzić proces planowania strategicznego, aby wszystko, co jest robione w Mount St. Francis, było częścią planu głównego.
Ojcowie kapitulni przyjęli także poprawki do Statutów prowincjalnych, aby lepiej dostosować je do nowych Konstytucji i Statutów generalnych.
Kapituła postanowiła włączyć kilka osób w poczet członków honorowych prowincji. 19 lipca wieczorem miało miejsce spotkanie z przedstawicielami plemienia Tigua, z którym bracia pracują w El Paso w Teksasie. Z kolei 20 lipca wieczorem przybyli współpracownicy braci z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w El Paso.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF