W dniu 26 grudnia 2020 r., w święto św. Szczepana, diakona i męczennika, bracia z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii przeżyli radość ze święceń diakonatu fr. Jérémie-Marie Baptiste MACÉ.

Święcenia odbyły się w kościele parafialnym Notre Dame w Cholet, mieście, w którym znajduje się klasztor św. Franciszka z Asyżu, gdzie mieszka nasz współbrat. Obrzędowi przewodniczył bp Emmanuel DELMAS, ordynariusz diecezji Angers. W swojej homilii podkreślił potrójny wymiar powołania diakońskiego: posługa słowa Bożego, Eucharystii i miłości braterskiej.
Ze względu na obecnie obowiązujące francuskie normy sanitarne uroczystość odbyła się przy ograniczonym udziale wiernych. Niemniej jednak wiele osób zjednoczyło się z nami w modlitwie albo obejrzało transmisję przez Internet. Nagranie dostępne jest pod następującym adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=d6xXCJHz-Jg&fbclid=IwAR1oTzuw0lguBoW5LktvewFMZ0lVn4V90IdINGMSa7PrwqoMEWFArWNLy3o

Życzymy naszemu współbratu owocnej posługi diakonatu i towarzyszymy mu w modlitwie.

Fr. Adrian BACIU, sekretarz kustodii