Ukazał się drugi w tym roku numer biuletynu Zakonu „Fraternus Nuntius”, który zawiera materiały za okres od kwietnia do czerwca 2022 r.

W pierwszej części (s. 4-5) są opublikowane życzenia wielkanocne ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI (s. 4). W dziale sekretariatu generalnego (s. 6-10) pojawia się wiadomość o reskrypcie papieskim dotyczącym możliwości wyboru brata zakonnego niebędącego kapłanem na urząd przełożonego (s. 10).

Jeśli chodzi o urzędy generalne (s. 11-48), to szczególnie warto przeczytać strony poświęcone obchodom „osiemsetlecia franciszkańskiego” (s. 13) i postulacji generalnej (s. 39-42).

W dalszej części są podawane informacje z życia poszczególnych federacji: African Federation of Conventual Franciscans (s. 50-54) – pierwszy diakon ugandyjski (s. 53); Centralis Europae Foederatio (s. 55-68) – święcenia kapłańskie w Niemczech (s. 59) i w Chorwacji (s. 60); Conventual Franciscan Federation (s. 69-73) – wizyta braterska w Kanadzie (s. 72); Federación América Latina Conventuales (s. 74-86) – święcenia diakonatu w Kolumbii (s. 74); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 87-91) – wiadomości z Indonezji (s. 89); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 92-102) – święcenia kapłańskie w Krakowie (s. 97-98) i w Gdańsku (s. 98); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 103-111) – święcenia kapłańskie we Francji (s. 109) i w Rumunii (s. 111).

Na końcu znajdują się relacje z kapituł prowincjalnych i kustodialnych (s. 112-133), w tym z kapituł zwyczajnych prowincji amerykańskich (s. 118, 125-127, 132).

Zachęca się wszystkich współbraci do lektury naszego czasopisma.

Biuro ds. komunikacji

Fraternus Nuntius 2/2022 >>>