Zachęcamy wszystkich współbraci do zapoznania się z nowym numerem biuletynu Zakonu, zawierającym wiadomości za okres od lipca do września 2020 r.

Na początku numeru można znaleźć ogólne zarządzenie wykonawcze dotyczące okresu szabatowego braci, wydane przez ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI (s. 4).
W części nawiązującej do działalności urzędów generalnych zamieszczamy informacje o sakrze biskupiej fr. Marco TASCA (s. 11-13) i fr. Nikolai Gennadevich DUBININA (s. 17), a także wspomnienie o naszym zmarłym współbracie bp. Petko Jordanov CHRISTOV (s. 20-21).
Na stronach poświęconych poszczególnym federacjom (s. 27-72) można przeczytać: AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) – 20-lecie misji Zakonu w Burkina Faso (s. 33-34); CEF (Centralis Europae Foederatio) – tydzień formacyjny w Chorwacji (s. 37); CFF (Conventual Franciscan Federation) – „Little portion farm” w Baltimore w USA (s. 39); FALC (Federación América Latina Conventuales) – 25-lecie obecności franciszkańskiej w Chile (s. 45); FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) – strona internetowa Rycerza Niepokalanej w Indiach (s. 52); FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) – erygowanie i inauguracja kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie (s. 56-57, 61); FIMP (Federazione Inter-mediterranea Ministri Provinciali) – wieści z Libanu (s. 65-66).
Na koniec omawiamy przebieg kapituł w różnych jurysdykcjach (s. 73-80) oraz odnotowujemy niektóre zmiany anagraficzne (s. 81-82).

Redakcja

FRATERNUS NUNTIUS 3/2020 >>>