Ukazał się kolejny numer biuletynu informacyjnego Zakonu pt. Fraternus Nuntius, zawierający materiały za okres lipiec-wrzesień 2021 r.

Na początku wydrukowany jest list ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI upamiętniający rocznicę śmierci i beatyfikacji św. Maksymiliana M. KOLBEGO (s. 4-5).
Na stronach sekretariatu generalnego (s. 7-12) zwraca uwagę wybór nowego asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio) (s. 10-11).
W dziale poświęconym urzędom generalnym (s. 13-40) publikowany jest wywiad z „naszym kardynałem” Mauro GAMBETTIM OFMConv (s. 13-17), notatka o mianowaniu abp. Roberto CARBONI ordynariuszem diecezji Ales-Terralba na Sardynii we Włoszech (s. 18), a także artykuł z okazji beatyfikacji kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO, Prymasa Tysiąclecia (s. 24-27).
W sekcji omawiającej życie i działalność federacji (s. 42-104) warto podkreślić: święcenia kapłańskie w Zambii (s. 49), profesja solemna w Niemczech (s. 52), śluby wieczyste w USA (s. 58-59), święcenia kapłańskie i święcenia diakonatu w Meksyku (s. 61), wieczyste śluby zakonne w Wietnamie (s. 74) i w Indiach (s. 76-77), wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Niepokalanowie (s. 81-82), święcenia kapłańskie na Sycylii we Włoszech (s. 101).
Na końcu znajdują się informacje o kapitułach w następujących jurysdykcjach: kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej (s. 105-106), prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) (s. 106-109), prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA (s. 110), prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) (s. 111), prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) (s. 112-113), prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) (s. 114-115), kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii (s. 115-116), prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie (s. 117).

Biuro ds. komunikacji

Fraternus Nuntius 3/2021 >>>