Dnia 13 stycznia 2020 r. senior naszego Zakonu ukończył 100 lat.

Należący do włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), fr. Ilario MORATTI urodził się w 1920 r. w Tuenno. Śluby czasowe złożył 8 września 1938 r., a śluby wieczyste – w uroczystość św. Franciszka z Asyżu w 1942 r. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1944 r.
Jest ceniony przez braci ze swojej prowincji jako utalentowany nauczyciel greki i łaciny w naszych seminariach, a także darzony szacunkiem za przykład posłuszeństwa, czyli dyspozycyjność do przeniesienia się z jednej wspólnoty klasztornej do drugiej, zgodnie z poleceniem różnych ministrów prowincjalnych.
Obecnie, ze względu na swój wiek i chorobę, przebywa w domu dla osób starszych w Pedavena. Niemniej jednak wciąż zachowuje pogodę ducha i jest całkowicie gotów do pełnienia woli Bożej.
Niech Bóg, nasz Ojciec, nadal prowadzi naszego współbrata i cały Zakon po drogach swojego nieskończonego miłosierdzia.

Redakcja