Po dniach cierpienia spędzonych w ciszy szpitala fr. Luigi IANNITTO zmarł 3 stycznia 2021 r., zaledwie parę dni przed swoimi setnymi urodzinami: urodził się bowiem 5 stycznia 1921 r. w Montagano. Należał do prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), był potem misjonarzem w Turcji i stąd też na stałe afiliował się do kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

Nasz współbrat wstąpił do nowicjatu w Asyżu w dniu 3 października 1938 r. Śluby czasowe złożył 4 października 1939 r., a śluby wieczyste 12 grudnia 1942 r. Po studiach w Asyżu kontynuował naukę w kolegium serafickim przy ulicy San Teodoro w Rzymie (1945-1949), uzyskując licencjat z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 1947 r.
Był wychowawcą postulantów, mistrzem nowicjuszy i rektorem kleryków, nauczycielem teologii, proboszczem w L’Aquila (1966-1973), sekretarzem i ekonomem prowincji przez trzy lata, custos custodum uczestniczącym w kapitule generalnej w 1969 r.
W 1973 r. przybył do Stambułu w Turcji, gdzie przez 25 lat był proboszczem. Zachęcał do tworzenia grup mających na celu pogłębioną formację chrześcijańską (Ruch Focolari, Droga Neokatechumenalna, wolontariat na rzecz podejmowania różnych akcji) i do dialogu z islamem.
Aby zaangażować muzułmanów, nauczył się języka tureckiego. W celu zapewnienia prowadzenia posługi duszpasterskiej na ziemi tureckiej opracowywał publikacje w języku tureckim: pierwszy mszał świąteczny, katechizmy dla dzieci i dorosłych, tłumaczenie ksiąg deuterokanonicznych jako uzupełnienie Biblii protestanckiej (wówczas jedynie dostępnej), miesięcznik Sent Antuan Dostu (Przyjaciel św. Antoniego), około 40 publikacji katechetycznych, patrystycznych i hagiograficznych, brewiarz w języku tureckim (jutrznia, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory, kompleta i oficjum za zmarłych).
Dziękujemy Panu Bogu za wielki dar, jaki dał nam w osobie naszego współbrata. Naszym obowiązkiem pozostaje kontynuowanie jego ofiarnej i wielkodusznej pracy dla królestwa Bożego. Módlmy się dla niego o wieczny odpoczynek.

Więcej informacji można znaleźć na poświęconej mu stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/Padre-Luigi-Iannitto-OFMConv-103552171701084/

Fr. Lucian ABALINTOAIEI