18 września 2021 r., w Domu Ojca Kolbego w Pedavena (prowincja Belluno), nasz współbrat fr. Isidoro Liberale GATTI otrzymał honorowe obywatelstwo gminy Montalto delle Marche za swoje studia nad papieżem Sykstusem V (fr. Felice PERETTI OFMConv), urodzonym 500 lat temu właśnie w tym mieście marchijskim.

„Czcigodnemu Ojcu Isidoro Liberale Gatti, historykowi i autorowi rzetelnych i pouczających badań nad postacią wielkiego papieża Sykstusa V, przywracającemu tożsamość rodziny Peretti miastom Montalto i Piceno…” – tak brzmi wstęp do uzasadnienia nadanego wyróżnienia, które ma na celu docenienie naukowego zaangażowania naszego współbrata z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne).
Dyplom wręczył burmistrz Montalto delle Marche Daniel MATRICARDI oraz członek rady miejskiej i były burmistrz Raffaele TASSOTTI. W uroczystości uczestniczyli: dyrektorka Domu Ojca Kolbego Roberta BORTOLUZ, burmistrz Pedavena Nicola CASTELLAZ, gwardian klasztoru w Pedavena fr. Giuseppe FRANCO, minister prowincjalny Włoch Północnych fr. Roberto BRANDINELLI.
Fr. Isidoro GATTI urodził się 25 czerwca 1934 r. w Vassena di Oliveto Lario (Lombardia). Śluby czasowe złożył 8 września 1953 r., a śluby wieczyste 4 października 1958 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 marca 1965 r. Po uzyskaniu doktoratu z historii Kościoła prowadził wykłady i opublikował wiele opracowań historycznych, zwłaszcza na temat historii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Redakcja
Za: https://www.francescaninorditalia.net