W przededniu 103. rocznicy założenia maryjnego ruchu Rycerstwa Niepokalanej (MI) w międzynarodowym kolegium serafickim w Rzymie przez fr. Maksymiliana Marię KOLBEGO i innych sześciu współbraci (16 października 1917 r.) wydawnictwo Miles Immaculatae opublikowało książkę pt. Razem – o. Maksymilian i br. Antoni.

Redaktorami książki są fr. Gianfranco GRIECO, dziennikarz i pisarz, oraz fr. Raffaele DI MURO, wykładowca w Seraphicum i wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym fr. Antonio MANSI (1896-1918), „świętego kleryka”, zmarłego 31 października 1918 r. w Rzymie, w wieku 22 lat. Fr. Antonio, pokonany przez hiszpankę, straszliwą epidemię, która wstrząsnęła Europą podczas pierwszej wojny światowej (1915-1918), był wzorowym zakonnikiem, o czym wielokrotnie zaświadczył rektor kolegium fr. Stefano IGNUDI, światowej sławy znawca twórczości Dantego i spowiednik papieża Benedykta XV.
W tomie zebrano materiały naukowców i ekspertów z dwóch sympozjów naukowych zorganizowanych w dniach 30-31 października 2018-2019 r. w Ravello z okazji otwarcia i zakończenia obchodów stulecia śmierci fr. Antonio MANSI. Zakonnik, współzałożyciel MI, był „sprawcą” długiego letniego pobytu św. Maksymiliana KOLBEGO w klasztorze „z widokiem na morze” (Scritti kolbiani, Appunti di cronaca, 988 F-G, s.1616-1620) w Ravello (4 czerwca – 8 lipca 1919 r.). Fr. Maksymilian, bardzo przywiązany do fr. Antonio, po jego śmierci poczuł silną potrzebę napisania biografii młodego kleryka, poznania miejsc jego dzieciństwa, jego rodziców, którzy wyemigrowali z Ravello do Londynu pod koniec XIX wieku i powrócili do swojego miasta, „perełki boskiego wybrzeża”, w 1906 r. Publikacja skupia się również na pielgrzymce KOLBEGO i MANSI do Pompei. Zbiegają się więc strony lokalnej historii oraz teksty KOLBEGO i MANSI, pełne duchowości maryjno-franciszkańskiej, odwołujące się do przeszłości, aby rzutować na przyszłość, która już należy do nas.
Dziękujemy obydwu autorom za ten dar ofiarowany w przededniu rocznicy powstania MI.

Fr. Paolo FIASCONARO, redaktor „Il Missionario Francescano”