Dostępny jest trzeci numer biuletynu Zakonu „Fraternus Nuntius”, który zawiera dokumenty i wiadomości za okres od lipca do września 2022 r.

W pierwszej części drukowane jest kalendarium ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI (s. 4) oraz sprawozdanie z obrad definitorium generalnego (s. 5-7).

Dalej znajdują się strony poświęcone urzędom generalnym (s. 8-22), na których można znaleźć m. in. relacje z zakończenia kursu dla misjonarzy w Ugandzie (s. 14-15) i ze zgromadzenia włoskich sióstr klarysek urbanistek w Rzymie (s. 21-22).

Podziękowanie za otrzymane darowizny zamieszczone jest na „tablicy solidarności” generalnego biura ekonomicznego (s. 23).

Są też wiadomości z poszczególnych federacji Zakonu (s. 24-83): African Federation of Conventual Franciscans (s. 24-33) – profesja solemna w Ugandzie (s. 27-28) i w Ghanie (s. 28-29); Centralis Europae Foederatio (s. 34-43) – 60. rocznica święceń kapłańskich fr. Maximilien SAUGE (s. 35); Conventual Franciscan Federation (s. 44-49) – pierwszy brat zakonny mianowany wikariuszem prowincjalnym (s. 47); Federación América Latina Conventuales (s. 50-57) – poświęcenie nowego klasztoru w Brazylii (s. 52); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 58-60) – wizyta braterska ministra generalnego w Indiach (s. 60); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 61-73) – zwieńczenie jubileuszu stulecia śmierci bł. Anieli SALAWY (s. 69-70); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 74-83) – święcenia kapłańskie w Libanie (s. 79-80).

Na końcu znajdują się informacje z kapituł prowincjalnych i kustodialnych (s. 84-92), w tym z kapituły kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii (s. 86).

Biuletyn zamykają dane anagraficzne i statystyczne (s. 93-94).

Biuro ds. komunikacji

FN 3/2022 >>>