Na początku Wielkiego Postu, w dniach od 10 do 13 marca 2019 roku, franciszkanie z Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, pracujący w Niemczech oraz jeden z Kustodii prowincjalnej św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii, mieli sposobność uczestniczenia w spotkaniu formacji ustawicznej.

Dni formacyjne, które odbyły się w domu parafialnym w Chieming, zorganizował fr. Ștefan ACATRINEI (definitor prowincji rumuńskiej) i fr. Lucian HORLESCU (wykładowca i konsultant w instytucie teologicznym w Roman).
Uczestników przywitał fr. Gabriel BUDĂU, reprezentant Rumunów pracujących w Niemczech. Następnie głos zabrał fr. Ștefan. Podzielił się przemyśleniami na temat życia we wspólnocie, przeżywania chwil braterskich i dzielenia się w sposób otwarty osobistym doświadczeniem. Przywiózł on również pozdrowienia od ministra prowincjalnego w Rumunii fr. Teofila PETRIȘOR.
Pierwszą konferencję wygłosił fr. Lucian. Skoncentrował się na „Liście do ministra” św. Franciszka, wskazując słuchaczom istotne podstawy poprawnej relacji między braćmi. Przekonywał, że nie należy się obrażać nawet w przypadku negatywnego zachowania się współbraci, ponieważ wartość samego siebie budowana jest w oparciu o godność dzieci Bożych, a nie lepszą czy gorszą opinię drugiego człowieka.
Drugą konferencje wygłosił fr. Ștefan. Mówił o „tajemnicę zła”. Nawiązał do Księgi Rodzaju, do tekstu przedstawiającego upadek pierwszych rodziców, aby przekonać słuchaczy, że zło nie jest rzeczywistością ontologiczną, lecz istnieje w mierze, w jakiej pozwalamy mu wejść w nasze życie. Świadomość osobistego zła, istnienia zła, jego obecności w świecie i w naszym życiu, powinno zawsze prowadzić do prawdziwego życia w Chrystusie, do zaufania Mu i do niezachwianej pewności Jego łaski, która może nas zawsze przemienić.
Uczestnicy mieli też sposobność koncelebrowania Eucharystii i Liturgii Godzin. Spotykali się dla dzielenia się, rozmowy o osobistych doświadczeniach. Nie zabrakło też wspólnej wyprawy na wyspy jeziora Chiemsee.
Ostatniego dnia uczestników odwiedził minister prowincjalny Prowincji św. Elżbiety W Niemczech fr. Bernhardin SEITHER, który rozmawiał z nimi o planach współpracy.

Fr. Gabriel BUDĂU OFMConv