Delegacja naszego Zakonu była obecna 7 stycznia 2023 r. w Greccio (Rieti) na oficjalnym otwarciu obchodów osiemsetlecia franciszkańskiego, które do 2026 r. obejmie kilka rocznic związanych ze św. Franciszkiem z Asyżu.

W uroczystości, którą można prześledzić na specjalnej stronie internetowej poświęconej osiemsetleciu (www.centenarifrancescani.org), mogło wziąć udział niewiele osób ze względu na małe rozmiary sanktuarium.
W skład naszej delegacji weszło 11 nowicjuszy z Asyżu z mistrzem nowicjatu fr. Vincenzo ESPOSITO, a ponadto fr. Giulio CESAREO i fr. Jorge Rolando FERNANDEZ z Asyżu. Z kolei z Rzymu przybyli asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN i fr. Alejandro PALACIOS VÁZQUEZ, którzy towarzyszyli ministrowi generalnemu fr. Carlos TROVARELLI.
Obecni byli także inni ministrowie generalni rodziny franciszkańskiej, każdy ze swoją delegacją: fr. Massimo FUSARELLI OFM, fr. Roberto GENUIN OFMCap, fr. Amando TRUJILLO TOR, Tibor KAUSER OFS. Międzynarodową konferencję braci i sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego reprezentowała s. Daisy KALAMPARAMBAN.
O godz. 11 rozpoczęła się uroczystość pod przewodnictwem ministra prowincjalnego prowincji św. Bonawentury OFM fr. Luciano DE GIUSTI, upamiętniająca 800-lecie Reguły zatwierdzonej i obchodów Bożego Narodzenia w Greccio. Na zakończenie odbyła się procesja do groty, w której w Boże Narodzenie 1223 r. św. Franciszek przygotował żłóbek, aby własnymi oczami zobaczyć trudy, jakie poniosło Dzieciątko Jezus w swoim wcieleniu, o czym opowiada fr. Tomasz z Celano w jego pierwszej biografii.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy udali się do pobliskiego ośrodka braci mniejszych, gdzie prowincja św. Bonawentury zaoferowała obiad wszystkim delegacjom.
Należy podkreślić dobrą współpracę na poziomie rodziny franciszkańskiej poprzez różne komitety powołane do przygotowania obchodów jubileuszowych (2023-2026).
Z najważniejszymi wydarzeniami można zapoznać się na wspomnianej stronie internetowej utworzonej z okazji osiemsetlecia. Jest to również znak woli współpracy w rodzinie franciszkańskiej i pragnienia, aby rocznice franciszkańskie nie były nostalgicznym czy triumfalistycznym wspomnieniem, lecz okazją do ponownego przyswojenia naszego charyzmatu w ramach egzystencjalnego nawrócenia.

Fr. Giovanni VOLTAN