Dynamiczna formacja naukowa, uważna na rzeczywistość i na misję Kościoła w czasach, w których żyjemy. Mając na względzie te cele, Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie dodał do tradycyjnych kursów akademickich dwa specjalne kursy wyższe: „Fratelli tutti” oraz „Dziennikarstwo i etyka”, jak również dwuletni kurs o franciszkanizmie: „Śladami Franciszka i Klary”.

Kurs „Fratelli tutti”, prowadzony pod kierunkiem dziekana wydziału fr. Raffaele DI MURO, jest organizowany we współpracy ze Wspólnotą Św. Idziego i organizacją „Ekonomia komunii”. Jego celem jest przestudiowanie encykliki papieża Franciszka o tej samej nazwie poprzez zgłębienie trzech konkretnych dziedzin: eklezjologii, teologii religii i polityki-ekonomii.
Kurs „Dziennikarstwo i etyka”, koordynowany przez ks. Alfonso D’ALESSIO, obejmuje bezpośredni udział Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, L’Osservatore Romano i grupy „Eleusis”. Celem kursu jest zaoferowanie uczestnikom (początkujący dziennikarze, pracujący w dziedzinie komunikacji masowej, dziennikarze publicyści i profesjonaliści) specyficznego szkolenia z zakresu dziennikarstwa, ale z uwzględnieniem istotnego aspektu etyki i z uważnym spojrzeniem na eklezjologię.
Dwuletni kurs franciszkanizmu „Śladami Franciszka i Klary”, prowadzony pod kierunkiem s. Danieli DEL GAUDIO, obejmuje zakres teologii dogmatycznej, duchowości, franciszkanizmu, teologii życia konsekrowanego i pedagogiki-duszpasterstwa. Stanowi on cenną okazję do poznania duchowości franciszkańskiej i klariańskiej, rozwoju franciszkanizmu, misji franciszkanów w Kościele i w świecie. Szczególnie interesujące jest włączenie do kursu warsztatów integrujących studium i doświadczenie, tak aby franciszkanizm mógł być praktykowany w życiu.
Szczegóły dotyczące nowych kursów, jak również kursów umożliwiających uzyskanie tradycyjnych stopni akademickich, są dostępne na stronie internetowej wydziału: www.sanbonaventuraseraphicum.org. W celu uzyskania innych informacji można skontaktować się z sekretariatem: segreteria@seraphicum.org.

 

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum