Oddajemy do Waszej dyspozycji najnowszy numer naszego zakonnego biuletynu informacyjnego za styczeń-marzec 2019 roku.

W części obejmującej działalność Ministra generalnego i jego Definitorium polecamy m.in. „List okólny franciszkańskich ministrów generalnych z okazji 40. rocznicy Reguły FZŚ” (ss. 3-4).
W dziale sekretariatu generalnego (ss. 8-12) na uwagę zasługują informacje dotyczące Seraphicum (ss. 9-12), a w dziale Biura ds. komunikacji (ss. 12-14) – materiały i komunikaty dotyczące najbliższej Kapituły generalnej zwyczajnej (ss. 13-14).
Urzędnicy generalni dzielą się z nami m.in. wiadomościami z Chorwacji (ss. 15-16), ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie (ss. 17-18) oraz informacjami na temat sług Bożych i świętych (ss. 22-24).
Największą część biuletynu, jak zwykle, obejmują relacje z poszczególnych federacji (ss. 26-45), wśród których polecamy: święcenia diakonatu współbrata z Burkina Faso (s. 26); spotkania formacyjne w Niemczech (ss. 31-33), wspomnienie o najstarszym franciszkaninie, który odszedł do Pana (s. 34), śluby wieczyste w Kolumbii (s. 39), święcenia i śluby zakonne w Korei Południowej (ss. 41-42), poszerzenie przywilejów odpustowych w kaplicy adoracji w Niepokalanowie (s. 47), jubileusz 50-lecia kapłaństwa współbraci z Rzymu (s. 50).
Są też krótkie relacje z kapituł we Włoszech (Apulia) i w Rosji (s. 55).
Na ostatnich stronach (ss. 57-62) znajdują się zestawienia statystyczne oraz tabele obrazujące aktualny (przybliżony) stan liczebny Zakonu.

Fraternus Nuntius >>>

Od redakcji