W piątek 21 maja 2021 r. minister generalny fr. Carlos TROVARELLI wraz ze swoimi definitorami spotkał się z przewodniczącymi federacji Zakonu za pośrednictwem platformy zoom.

Na każdej sesji definitorium generalnego poświęca się trochę czasu na kontakt z federacjami, zaś w obecnym czasie pandemii jest to możliwe tylko za pośrednictwem połączenia internetowego. Spotkanie z przewodniczącymi federacji służy temu, by przybliżyć życie i działalność różnych jurysdykcji Zakonu w zależności od regionu, do którego należą, ocenić różnorakie programy i dokumenty opracowywane przez Zakon, jurysdykcje i federacje, a także, co nie mniej ważne, by wzmocnić poczucie wspólnej przynależności poprzez lepsze wzajemne poznanie się.
Poza tym raz w roku odbywa się spotkanie definitorium z przewodniczącymi, które trwa kilka dni i daje możliwość bardziej pogłębionej pracy. Pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie spotkania w czerwcu 2020 r. Najbliższe zaplanowane jest w dniach 5-9 lipca 2021 r. i mamy nadzieję, że większość przewodniczących będzie w stanie dotrzeć do Rzymu i wziąć w nim udział.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF