Doroczna uroczystość świętych Filipa i Jakuba, patronów bazyliki świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, została poprzedzona dwoma dniami przygotowań duchowych, podczas których kazania głosił nasz współbrat bp César ESSAYAN, wikariusz apostolski dla wiernych obrządku łacińskiego w Bejrucie (Liban).

W swoich homiliach bp ESSAYAN komentował słowa apostołów Filipa i Jakuba, odnosząc je do rzeczywistości swojego kraju, do pragnienia narodu libańskiego, aby w chwili ciemności i dezorientacji zobaczyć oblicze Boga. Drugim ważnym momentem obchodów był koncert muzyki chaldejskiej zorganizowany przez Papieski Instytut Muzyki Sakralnej. Koncert miał miejsce 2 maja po Mszy św. wieczornej i wzięło w nim udział wielu braci z Kościołów wschodnich w Rzymie oraz liczna publiczność. W dniu święta, 3 maja, bazylikę przekroczył nieprzerwany strumień pielgrzymów, którzy oddawali cześć relikwiom świętych apostołów, zarówno w krypcie, jak i w prezbiterium, gdzie umieszczono urnę zawierającą stopę i główkę kości udowej naszych świętych. Uroczystą Mszę św. koncelebrowało wielu kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Byli również obecni współbracia z domów generalskich.
Na zakończenie liturgii mszalnej miejscowy proboszcz fr. Francesco CELESTINO podziękował bp. César ESSAYAN za przyjęcie zaproszenia i za złożone wzruszające świadectwo, chórowi pod dyrekcją fr. Roberta CALLEJA za animację muzyczną, ceremoniarzowi fr. Raimundo Valdo NOGUEIRA i studentom z Seraphicum za podjętą służbę liturgiczną oraz wszystkim tym, którzy w różny sposób współpracowali przy organizacji uroczystości. Końcowy poczęstunek w sali Niepokalanej był wyjątkowym momentem braterstwa zakonników z domów generalskich, sióstr zakonnych, chórzystów i wiernych.

Fr. Maurizio DI PAOLO