Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza franciszkanów, członków Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych do zapoznania się z nowymi materiałami umieszczonymi na stronie poświęconej najbliższej Kapitule generalnej zwyczajnej [ www.capgenofmconv.org ].

Materiał dostępny jest w dwóch oddzielnych zakładkach – INSTRUMENTUM-LABORIS i SPRAWOZDANIA – umieszczone w menu głównym strony kapitulnej.
W pierwszej znajdują się teksty, które stanowią zasadniczy materiał do prac kapitulnych. Podzielone zostały na cztery części:

  1. Nowe Statuty generalne – propozycja
  2. Wnioski szczegółowe
  3. Nowe Discepolato francescano – propozycja
  4. Nowa Ratio studiorum – propozycja

W drugiej umieszczone są sprawozdania urzędników generalnych za okres ostatnich sześciu lat:

  1. Sekretarza generalnego ds. Formacji [SGF];
  2. Sekretarza generalnego ds. Animacji Misyjnej [SGAM];
  3. Postulatora generalnego;
  4. Delegata generalnego ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia [GPIC];
  5. Delegata generalnego ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego [EDI];
  6. Asystenta generalnego ds. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [OFS];
  7. Delegata generalnego ds. II Zakonu i Instytutów Afiliowanych;
  8. Delegata Asystenta generalnego ds. Rycerstwa Niepokalanej [MI];
  9. Komitetu Wykonawczego ds. Rewizji Konstytucji [CERC].

Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z treścią udostępnionych dokumentów, aby z większą odpowiedzialnością, pełniejszym zaangażowaniem i twórczym zapałem uczestniczyć – bezpośrednio i niebezpośrednio – w tym niezwykle istotnym wydarzeniu dla całej naszej zakonnej wspólnoty.

Przy okazji informujemy także, że na stronie internetowej naszego zakonu, w zakładce DOKUMENTY, został umieszczony tekst odnowionych Konstytucji, które weszły w życie 2 lutego 2019 roku, w jego ostatecznym, poprawionym brzmieniu.