Ogłoszenie kapituły generalnej w 2018 r.

34

W sobotę 6 stycznia 2018 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych fr. Marco TASCA ogłosił 201. kapitułę generalną, która rozpocznie się we wtorek 24 lipca br.

Wypełniając uchwałę kapituły generalnej zwyczajnej z 2013 r., minister generalny zwołał kapitułę generalną nadzwyczajną, na której przystąpi się do ustalenia i zatwierdzenia tekstu nowych konstytucji.
Kapituła odbędzie się w Ośrodku „Ad Gentes” ojców werbistów w Nemi koło Rzymu, począwszy od popołudnia 24 lipca, a przypuszczalnie zakończy się 26 sierpnia.
Zadaniem ojców kapitulnych będzie nadanie naszemu zakonowi nowego oblicza – zarówno duchowego, jak i prawnego – które lepiej odpowiadałoby wymogom dzisiejszych czasów. Współbracia będą opierać się na tekście „Instrumentum laboris”, który jest wynikiem pracy Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji i dyskusji na kapitułach klasztornych w naszych wszystkich wspólnotach na świecie.
Wszyscy jesteśmy zachęceni do modlitwy, aby to braterskie wydarzenie odbyło się zgodnie ze wskazaniami naszego serafickiego ojca św. Franciszka i stało się czasem słuchania Ducha Świętego, który zaprasza nas do naśladowania Pana i służenia Mu w otaczającej nas rzeczywistości.

Sekretariat generalny

List Ministra generalnego