W lipcu 2020 r. w prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji miało miejsce kilka ważnych wydarzeń związanych z formacją braci studentów.

14 lipca 2020 r. śluby zakonne odnowiło 37 braci: 3 na ręce ministra prowincjalnego fr. Corneliusa Tri Chandra FAJARIYANTO w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Tiga Dolok, 10 na ręce delegata fr. Longinusa JUDUNG w klasztorze św. Bonawentury w Sinaksak (Pematangsiantar), 24 na ręce wikariusza prowincji fr. Roberta Tarcisiusa Zonpitera SIHOTANG w klasztorze św. Katarzyny Sieneńskiej w Tiga Juhar.
W tym samym dniu, w kaplicy nowicjackiej w Tiga Dolok, 5 braci kanonicznie rozpoczęło roczny nowicjat. Minister prowincjalny wręczył habit franciszkański następującym współbraciom: fr. Boy Sergius TUMANGGOR, fr. Ferdi Ferdinan SITEPU, fr. Mariano Oracio DOUTER, fr. Fernando Ius MANIK i fr. Krisostomus BANGGUL. Mistrzem nowicjatu jest fr. Gilberto Albino Dos Reis DA COSTA, a socjuszem fr. Norbertus Nana MANEK.
15 lipca 2020 r., w święto św. Bonawentury, w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Delitua na Sumatrze Północnej, śluby wieczyste złożyło 4 braci. Są to: fr. Robertus Hermanto BOBY, fr. Baptista PAUF, fr. Sevan Nicolas SEMBIRING i fr. Eriksend Okripo SITEPU. Uroczystości przewodniczył minister prowincjalny, a wzięli w niej udział współbracia z prowincji i rodziny neoprofesów. Obecność wiernych została ograniczona ze względu na Covid-19. Liturgię animowali profesi czasowi z Sinaksak (Pematangsiantar) i postulanci.
Podczas uroczystości minister prowincjalny skoncentrował się w homilii na wymowie życia konsekrowanego i ślubów zakonnych, podkreślając, że musimy starać się rozpoznać naszą tożsamość jako franciszkanów, którzy zawsze powinni żyć w obecności Boga i dawać o tym świadectwo. Na koniec wskazał, aby punktem odniesienia była Maryja, która słuchała, rozważała i wypełniała słowo Boże.

Fr. Fictorium Natanael GINTING