W środę 12 lutego 2020 r., w kościele św. Jana Pawła II w Namo Pecawir (prowincja Medan w Sumatrze Północnej), wspólnota prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji – wraz z licznie przybyłymi wiernymi – dziękowała Bogu za święcenia diakonatu trzech współbraci: fr. Maximilianus Satra Graha GINTING, fr. Ludovikus Suban HAYONG i fr. Samuel SIMANGUNGSONG.

Uroczystości przewodniczył abp Kornelius SIPAYUNG OFMCap, metropolita Medan. Był także obecny abp Pius DATUBARA OFMCap, emerytowany metropolita Medan, który właśnie w tym dniu skończył 86 lat. Mszę św. koncelebrowało około 40 kapłanów, prawie wszyscy z prowincji indonezyjskiej.
W homilii arcybiskup przypomniał zadania diakonów ukazane w dokumencie „Lumen gentium” i podkreślił znaczenie modlitwy i rolę słowa Bożego. Powiedział, że każdy „sługa” musi mieć serce Boże i musi żyć w wewnętrznej więzi z Bogiem: modląc się i słuchając słowa Bożego.
Po celebracji eucharystycznej wszyscy obecni zostali zaproszeni na agapę braterską, podczas której nie zabrakło pieśni i tańców wykonanych przez wiernych, braci studentów z junioratu w Pematangsiantar i postulantów z Tiga Juhar.
Dziękujemy Panu za dar nowych diakonów i życzymy im, aby głosili Ewangelię w radości Pana Jezusa, a braciom służyli z prostotą naszego serafickiego ojca.

Fr. Fictorium Natanael GINTING