Bracia, 
Komisja ds. organizacji międzynarodowego spotkania Giovani verso Assisi (lipiec-sierpień 2025 r.) zebrała się 26 lutego 2024 r. w Seraphicum.

Obrady rozpoczęliśmy od refleksji i przygotowania materiałów na wspomniane spotkanie. Będzie to okazja do wznowienia więzów między współbraćmi i młodzieżą po pięknym doświadczeniu ŚDM 2023 w Lizbonie. Będziemy mieli łaskę przeżyć to nowe spotkanie w ramach wielkiego wydarzenia jubileuszowego „Pielgrzymi nadziei” i na nowo podjąć pragnienia i marzenia w klimacie zaufania i współdzielenia się.
Potrzebujemy wkładu wszystkich współbraci, aby przedstawić ciekawe propozycje zakorzenione w wierze, przeżywane zgodnie z charyzmatem św. Franciszka i dostosowane do czasów, w których się znajdujemy.
Usłyszymy się podczas połączenia telefonicznego (call) 11 marca 2024 r. ze wszystkimi, którzy zechcą wziąć udział.
W związku z tym spotkaniem prosimy o wypełnienie google form do 6 marca 2024 r.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelI3L3NhqNk44c7ql68UHb0VVxKZjaa8BMl5ToMmRei0azBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

Dziękujemy wszystkim, którzy będą z nami współpracować i wspierać nas modlitwą.
Pokój wam!

Komisja ds. organizacji międzynarodowego spotkania Giovani verso Assisi