W poniedziałek 16 marca 2020 r. bracia z dwóch wspólnot w Stambule (Turcja): św. Antoniego z Padwy oraz Narodzenia NMP, zorganizowali spotkanie braterskie i formacyjne.

Było ono poświęcone głównie omówieniu i pogłębieniu uchwały 9. ostatniej kapituły generalnej zwyczajnej: „Dla młodego wina nowe bukłaki”. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy.
Spotkanie prowadził fr. Martin KMETEC, gwardian klasztoru Narodzenia NMP. Na początku bracia rozważyli tekst Ewangelii, gdzie jest mowa o „nowych bukłakach dla młodego wina” (por. Mt 9, 17). W dalszej części zastanawiali się nad treścią listu ministra generalnego z 2 lutego 2020 r., który zachęca współbraci do wewnętrznej odnowy, odkrywając na nowo ducha charyzmatu w wymiarze braterskim i ducha posłuszeństwa w Kościele.
Na zakończenie spotkania została odprawiona Msza św. koncelebrowana, a potem odbyła się wspólna rekreacja.

Fr. Lucian ABALINTOAIEI, sekretarz kustodii