17 lipca 2019 roku bracia z CFF (Conventual Franciscan Federation) świętowali obłóczyny pięciu nowych nowicjuszy we wspólnym nowicjacie św. Franciszka w Arroyo Grande w Kalifornii (USA).

Nowi nowicjusze to: fr. Joshua SHERLS, fr. Alexander GOULD i fr. Roberto MACIAS-MARIN z Prowincji św. Bonawentury (SB); fr. Joshua SHERLS, fr. Alexander GOULD i fr. Roberto MACIAS_MARIN z Prowincji Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (OLC); fr. Christopher FERNANDEZ z Prowincji Matki Bożej Anielskiej (OLA).
Mistrzem nowicjatu jest fr. Joseph WOOD, a jego socjuszem – fr. Maurice RICHARD.
Tego samego dnia, po roku próby w nowicjacie, trzej nowicjusze: fr. Antonio MOUALEY, fr. Raad ESHOO i fr. Joseph KRONDON, wszyscy z Prowincji Matki Bożej Anielskiej (OLA) zakończyli wstęny etap formacji. Dnia 22 lipca złożyli swoją profesję czasową. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium św. Antoniego w Ellicott City, MD.
Tego samego dnia wspominano rocznice profesji czasowych i wieczystych współbraci z Prowincji św. Józefa z Kupertynu (SJC).
Dwaj bracia z Kustodii prowincjalnej bł. Angellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii – fr. Kyle BANKS i fr. Peter FLYNN, pozostają jeszcze w nowicjacie; ich formacja nowicjacka zakończy się początkiem listopada 2019 r.