W dniach 19-24 lipca 2021 r., w kolegium Seraphicum w Rzymie, odbyła się druga część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe).

W poniedziałek rano bracia kapitulni wysłuchali konferencji duchowej, którą wygłosił ks. Fabio ROSINI z diecezji rzymskiej. Jej temat brzmiał: Jedno serce i jedna dusza. W godzinach popołudniowych odczytano kilka sprawozdań dotyczących zagadnień, o których była mowa w pierwszej części kapituły. Pod koniec pierwszego dnia obrad wybrano ekonoma prowincji (fr. Roberto TAMANTI) i poborcę prowincji (fr. Daniele GIOMBINI).
Następnie odczytano Instrumentum laboris, które w kolejnych dniach było przedmiotem pracy braci kapitulnych, podzielonych na cztery grupy studyjne. Do południa we wtorek, środę i czwartek grupy pracowały nad poszczególnymi punktami Instrumentum laboris, wskazywanymi przez prezydium kapituły, zaś popołudnia poświęcone były na dyskusję i przegłosowanie uchwał kapitulnych.
W piątek 23 lipca odbyła się szósta sesja, podczas której wybrano gwardianów i przewodniczących komisji. Później zatwierdzono czteroletni plan prowincji.
Nowi gwardiani złożyli przysięgę podczas uroczystych nieszporów w kaplicy.
W sobotę 24 lipca miała miejsce siódma sesja, podczas której wspomniano zakonników zmarłych w ostatnich czterech latach (2017-2021) i odmówiono za nich modlitwy. Tym aktem zakończyła się kapituła prowincjalna zwyczajna 2021.

Fr. Daniele SCIACCA, sekretarz kapituły