W dniach 3-15 grudnia 2018 roku w Katowicach (Polska) odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ, gdzie politycy, naukowcy i liderzy świata próbowali po raz kolejny zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami współczesności generowanymi przez kolejne kryzysy społeczne, gospodarze, ekologiczne i klimatyczne.

Tuż przed nim (1-4 grudnia), także w Katowicach, odbyły się warsztaty Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej. 18 uczestników pracowało razem, wspólnie się modliło i mierzyło z trudnymi wyzwaniami kryzysu ekologicznego i klimatycznego, aby zbudować własną chrześcijańską odpowiedź w duchu encykliki Laudato si’. „Łączy nas patrzenie w tym samym kierunku – przekonywali – chcemy być ekologami wśród katolików oraz katolikami wśród ekologów”.
Narzędzia do tej misji budowali poprzez wykłady, dyskusje i spotkania z ekspertami. Warsztaty prowadzili fr. Stanisław JAROMI OFMConv i Emilia ŚLIMKO z REFA. Wziął w nich udział także fr. Joseph Kwame BLAY OFMConv, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC).
Ważnym wydarzeniem była Msza Święta zorganizowana przez REFA, sprawowana 2 grudnia w kościele Bonifratrów, w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym.
Dzień później miała miejsce franciszkańska debata pt. „Climate Crisis and the Role of the Faith Community for Climate Justice” zorganizowana przez biuro generalne OFM ds. GPIC. Wiele uwagi poświęcono w niej chrześcijańskiej odpowiedzi na kryzys ekologiczny i roli wspólnot chrześcijańskich w osiągnięciu sprawiedliwości klimatycznej. Ze swoimi eko-orędziami wystąpili m.in.:  fr. Jacek ORZECHOWSKI OFM z USA, fr. Stanisław JAROMI OFMConv, Junghee MIN (ICE Network), Budi TJAHJONO (Franciscans International) oraz Igor BASTOS (Global Catholic Climate Movement).
8 grudnia wielu katolickich ekologów spędziło dzień we franciszkańskim centrum Górnego Śląska w Katowicach-Panewnikach. Mszy św. przewodniczył fr. JAROMI OFMConv, a koncelebrował fr. Sergiusz BAŁDYGA OFM, gwardian miejscowego klasztoru, przy którym niedawno powstała stacja ładowania samochodów elektrycznych.  Wydarzenie łączące wykłady, debaty i modlitwę odbyło się pod hasłem: „Misja Laudato si’: chrześcijanie z klimatem”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele GCCM, Franciscans International, REFA, Caritas i miejscowych duszpasterstw.
Franciszkańskiego głosu nie brakło w czasie różnych wydarzeń naukowych i ekumenicznych.
Wśród pierwszych warto wymienić Międzynarodową konferencją zatytułowaną „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii” zorganizowaną 30 listopada 2018 r. przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (referat wygłosił fr. JAROMI OFMConv oraz sympozjum pt. „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” zorganizowane 10 grudnia 2018 r. przez Papieską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych, w którym wziął udział m.in. Prymas Polski abp Wojciech POLAK. Ogłoszono wspólne memorandum, w którym naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działań w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
Wśród działań ekumenicznych znalazły się m. in.: – panel dyskusyjny zorganizowany 29 listopada w Bibliotece Śląskiej w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. „Podporządkujcie ziemię sobie”. Perspektywę katolicką przedstawił fr. JAROMI OFMConv.; – modlitwa południową w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Odbyła się 4 grudnia. Po prowadził ją wraz z uczestnikami warsztatów REFA Fra JAROMI OFMConv. Modlono się za górników i ekologów; – ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej, która wyruszała z Watykanu w dzień św. Franciszka 4 października i 7 grudnia (po 65 dniach) dotarła do Katowic (uczestniczył w niej m. in. Benedict AYODI OFMCap, Kenijczyk z rzymskiego biura GPIC; – marsz dla klimatu (odbył się 8 grudnia w Katowicach) w którym wzięli udział pielgrzymi, aktywiści, ekolodzy i mieszkańcy Śląska (trzy zakony franciszkańskie reprezentowali: fr. Jacek ORZECHOWSKI OFM, fr. Benedict AYODI OFMCap i fr. Stanisław JAROMI OFMConv); – „List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego” jaki powstał z inicjatywy REFA (akademicy i aktywiści ekologiczni, duchowni i świeccy, razem jako chrześcijanie skierowali go do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach obiecując wsparcie duchowe i modlitwę, i zachęcając „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”.
[tekst w języku polskim, angielskim i francuskim jest dostępny na: https://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/805-list-ekologow-chrzescijan-do-uczestnikow-cop24 ].

Fr. Stanisław JAROMI OFMConv / REFA