W dniach 12-17 czerwca 2018 r. odbyła się wizyta braterska ministra generalnego fr. Marco TASCA i asystenta generalnego FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO we wspólnocie franciszkańskiej w Astanie (Kazachstan).

Obecnie w klasztorze przebywają i pełnią posługę duszpasterską trzej współbracia: fr. Mihael MAJETIČ (prowincja św. Józefa w Słowenii), fr. Paweł BLOK (prowincja św. Maksymiliana Kolbego w Polsce) i fr. Roberto PERETTI (włoska prowincja św. Antoniego).
Głównym momentem wizyty było sprawowanie Mszy św. w uroczystość św. Antoniego z Padwy, podczas której z udziałem arcybiskupa Astany Tomasza PETY, sióstr miłosierdzia, parafian i przyjaciół zakonników świętowano 10. rocznicę naszej obecności w Kazachstanie i 50. rocznicę życia zakonnego fr. Roberto PERETTI. Po uroczystej liturgii odbył się koncert muzyczny, na którym wystąpiło kilku uczniów fr. Roberto. Końcowym punktem obchodów była agapa braterska ze wszystkimi gośćmi.
Niezależnie od uroczystości wizyta posłużyła do lepszego poznania życia naszych braci w Astanie i do zebrania danych w celu dokładniejszego zaplanowania przyszłości tej misji zakonu.
Była to też okazja do osobistego spotkania się z nuncjuszem Stolicy Świętej w Kazachstanie abp. Francis Assisi CHULLIKATT i z arcybiskupem Astany Tomaszem PETĄ.
Podczas wizyty goście razem ze współbraćmi z Kazachstanu zwiedzili muzeum w miejscowości Malinowka, gdzie w czasach terroru komunistycznego znajdował się największy w Związku Radzieckim gułag dla kobiet – „żon wrogów ludu”.
Po odjeździe ministra generalnego fr. Jacek – dzięki przewodnictwu fr. Pawła – miał możliwość odwiedzenia kilku parafii w archidiecezji astańskiej i narodowego sanktuarium w Oziornoje.

Fr. Jacek CIUPIŃSKI, asystent generalny FEMO