W dniach 17-22 czerwca 2022 r. w klasztorze św. Franciszka w Roman odbyła się kapituła duchowa prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii. Ponieważ prowincja jest dość duża, dla lepszego zarządzania logistycznego kapituła odbyła się w dwóch turach: pierwsza w dniach 17-18 czerwca, a druga 21-22 czerwca.

Mimo rozproszenia braci po całym świecie, liczba uczestników była znaczna. Również bracia z daleka, którzy z ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w kapitule, byli blisko swoją modlitwą, braterską sympatią i zainteresowaniem, jak przebiegało całe spotkanie.
Prelegentem był fr. Guglielmo SPIRITO, który z wielką radością przybył z Asyżu, aby podzielić się swoim doświadczeniem duchowym i braterskim. Za to należy mu z całego serca podziękować! W swoich konferencjach za punkt wyjścia obrał patrona prowincji – św. Józefa Oblubieńca. W bardzo inspirujący sposób skłonił nas do refleksji nad naszą tożsamością osobistą i wspólnotową oraz nad naszym sposobem przeżywania braterstwa. Wyraził przekonanie, że prowincja jest życzliwie „postrzegana” przez swojego patrona. Stwierdził, że prowincja została wybrana przez św. Józefa, aby się nią opiekował. To on strzeże naszej jurysdykcji, tak jak strzegł Jezusa. Jak Jezus wzrastał pod spojrzeniem św. Józefa, tak i my jesteśmy wezwani do dokonania jakościowego skoku w duchowym wzroście pod spojrzeniem naszego ukochanego patrona.
Z tego względu mówca zachęcił nas do poważnej refleksji nad drogą, którą przebyliśmy od momentu wstąpienia do Zakonu do chwili obecnej. Refleksja musi prowadzić do uświadomienia sobie, kim jesteśmy i gdzie się obecnie znajdujemy na drodze naszego jakościowego dojrzewania. Spojrzenie św. Józefa spoczywa na każdym z nas, widząc w nas synów w swoim Synu. Jak się czujemy? Czy rzeczywiście doświadczamy, obok ojcostwa Boga i naszego założyciela św. Franciszka, także ojcostwa naszego patrona, czując się synami w Synu? Czy też może czujemy się opuszczeni? Powinniśmy mieć więcej zaufania do św. Józefa, który obejmuje nas swoimi ramionami wraz z naszą słabością i nieporadnością, wykazując wielką cierpliwość w oczekiwaniu na nasz duchowy wzrost.
W czasach, gdy ojcostwo wydaje się być mało cenione, konieczne jest ponowne odkrycie ojcostwa Boga, św. Franciszka i św. Józefa. Takie odkrycie powinno prowadzić nas do głębokiego poczucia synostwa i być bodźcem do wzrostu w skutecznym ojcostwie duchowym.
Sugestie prelegenta i wytyczne do osobistych przemyśleń znalazły znaczny oddźwięk w dyskusjach grupowych i podsumowaniu wspólnotowym. Wśród owoców kapituły duchowej jest z pewnością większa świadomość miejsca, jakie zajmuje św. Józef w życiu prowincji i każdego zakonnika oraz ponowne odkrycie naszej tożsamości, czyli bycie synami umiłowanymi w Synu i braćmi, na których patrzy się z miłością i życzliwością.
W drugiej części kapituły była także okazja, aby w sposób konkretny zobaczyć owoce najnowszej historii prowincji w ramach obchodów 25-lecia kapłaństwa sporej grupy współbraci. Dziękujemy Bogu za obecną kapitułę i za wszystkie dary, jakimi obdarza prowincję, a zarazem prosimy naszego patrona św. Józefa o wstawiennictwo, o Boże błogosławieństwo dla każdego z nas i dla całej prowincji. Pokój i dobro!

Fr. Lucian HORLESCU