Jeśli ktoś zatrzyma się tylko przy tytule: „Doroczny zjazd animatorów prowincjalnych ds. duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego” Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, może mieć pewne obawy. W gruncie rzeczy każdego roku gromadzą się zakonnicy i zakonnice zajmujący się duszpasterstwem młodzieżowym i powołaniowym we Włoszech, aby przeprowadzić weryfikację, zaplanować włoski zjazd „Giovani verso Assisi”, rozstrzygnąć wspólne problemy i odbyć nieco formacji.

W bieżącym roku (2018) postanowiono przeżyć to braterskie spotkanie w Rzymie, a konkretnie w Seraphicum. Od poniedziałku 8 do piątku 12 stycznia chwile obrad i pracy w podzespołach przeplatały się ze zwiedzaniem i pielgrzymowaniem.
W szczególności środa była dniem wymiany dwóch różnych spojrzeń. Rano w Domu Kolbego miała miejsce rozmowa z fr. Louis PANTHIRUVELIL, sekretarzem generalnym ds. formacji w naszym zakonie (SGF), o opracowanych przez animatorów powołaniowych z różnych prowincji kryteriach przyjmowania do postulatu, co następnie zostanie przedłożone ministrom prowincjalnym wchodzącym w skład FIMP. Pozwoliło to ukazać szerszą wizję, a jednocześnie było potwierdzeniem niektórych zaakcentowań zawartych w „Discepolato francescano”. Oprócz tego dla wielu była to okazja do zwiedzenia jednego z miejsc kolbiańskich znajdujących się we Włoszech.
Po południu ks. Michele FALABRETTI, główny odpowiedzialny za krajowe duszpasterstwo młodzieżowe włoskiej konferencji episkopatu (CEI), dokonał wprowadzenia na temat synodu biskupów o młodzieży, odnosząc się do wyników wcześniejszej pracy, zawartych w kwestionariuszu dotyczącym właśnie synodu.
Kolejnym szczególnym dniem był czwartek, gdy rano odbyła się wizyta w studiach programu informacyjnego (TG1) włoskiej telewizji publicznej (RAI) na Saxa Rubra. W świecie, w którym komunikacja jest niezwykle ważna, dość interesujące było bezpośrednie i braterskie zetknięcie się z dziennikarzami i technikami, aby zrozumieć, jak powstają i są przygotowywane wiadomości telewizyjne. Była to też okazja do wzięcia udziału w nagraniu programu „TG1 Dialog” i dyskusji z dziennikarzem Piero DAMOSSO. Będąc pod wrażeniem tego, z jak wielką troską dbają o szczegóły pracujący na polu informacji, trzeba sobie uświadomić, że wielka pasja powinna przyświecać nam zakonnikom i siostrom zakonnym, dbającym o wzrost młodych w wierze, która winna być głoszona i przekazywana w jak najlepszy sposób. Z tego względu po wizycie w RAI na Saxa Rubra nastąpiła pielgrzymka do grobu św. Piotra, aby uczyć się bycia świadkami najpiękniejszej nowiny, dobrej nowiny w całym tego słowa znaczeniu: Ewangelii.

Fr. Simone TENUTI